Davamlılıq

Davamlılıq

DİZAYN

İNNOVASİYA VƏ TƏMİZ TEXNOLOGIYALAR

PEUGEOT avtomobillərin dizayn mərhələsindən istifadə müddətinin sonuna kimi onların ətraf mühitə təsirini məhdudlaşdırmağa çalışır. Ekoloji standartlara riayət etməklə yanaşı, PEUGEOT davamlı hərəkətlilikdə liderlik etməyi hədəfləyir və buna görə də avtomobillərinin ekoloji izlərini azaltmaq üçün əhəmiyyətli vəsait ayırır.

İSTİFADƏ VƏ EMİSSİYANI AZALTMAQ ÜÇÜN TEXNOLOGIYALARI

PEUGEOT benzin və dizel istilik güc aqreqatlarının optimallaşdırılması üzərində işləməyə davam edir (Stop & Start mexanizmlərinin tətbiqi daxil olmaqla). Hybrid4 texnologiyası vasitəsilə biz daxili yanma mühərrikləri və elektrik mühərriklərinin birləşməsini təmin edirik. PEUGEOT e-208 və PEUGEOT e-2008 100% elektrikdir və məsuliyyətli şəhər hərəkətliliyi təklif edir.

YAŞIL MATERİALLAR

Groupe PSA bu sahədə lider olmağı hədəfləyir, hər bir avtomobilə orta hesabla 30% yaşıl material (təkrar emal edilmiş metallar, yaşıl material polimerləri və s.) tətbiq edir. Sözsüz ki, bu yeni materiallar keyfiyyət və təhlükəsizlik tələblərinə uyğun seçilib. Groupe PSA polimerlərdə yaşıl materialların istifadəsinə xüsusi diqqət yetirir. Bunlar təkrar emal edilmiş plastiklər, təbii liflər və ya biomənbəli materiallardır (bərpa olunan mənbələrdən əldə edilən polimerlər). Onların istifadəsi plastik təkrar emalı sənayesinin fəaliyyətini şaxələndirərkən, fosil mənşəli plastikləri azaltmağa imkan verir.

EKOLOJİ TƏMİZ DİZAYN

DAVAMLILIQ ÜÇÜN DİZAYN

Məhsulun inkişafı ilə əlaqədar olaraq, PEUGEOT-un təkrar emal strategiyası iki əsas aspektə əsaslanır:

Davamlılıq üçün dizayn.

Nəqliyyat vasitələrinin istehsalı üçün material dövrlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi.

69İNTEQRASİYA EDİLMİŞ MƏHSUL MƏSULİYYƏTİ:

İnkişaf:
• Həyat Dövrünün Qiymətləndirilməsi
• Davamlı material seçimi

İstehsal:
• Təkrar emal edilmiş materialların istifadəsi (təkrar emal edilmiş )

İstifadə:
• Konsessiya yolu ilə aradan qaldırılma (tullantıların idarə edilməsi)
• Ehtiyat hissələri

Qiymətləndirmə:
• Avtomobilin qiymətləndirilməsi
• Remediasiya və ilkin müdaxilə
• Avropa ELV Direktivi

Bütün PEUGEOT məhsullarının təkrar emal məqsədlərimizə cavab verməsini təmin etmək üçün bütün PEUGEOT dizayn qrupları təkrar emal/qiymətləndirmə qaydalarına əməl etməlidir. Bu proses həm də mühəndislərə avtomobilin istismar müddətinin sonunda hansı hissələrin, komponentlərin və s.-nin təkrar emal oluna biləcəyinin sadəliyini qiymətləndirməyə imkan verir..

EKOLOJİ TƏMİZ DİZAYN

• Davamlı material seçimi
• Təmizlənmə
• İlkin müdaxilə

Artıq bir müddətdir ki, PEUGEOT təkrar emal edilmiş materiallardan istifadə edir, bunlar eyni zamanda, təkrar emal edilmiş məhsullar kimi də tanınır və bunu indi daha şaxəli bir şəkildə edir. Biz 30% təkrar emal edilmiş və ya biomateriallardan istifadə edərək nəqliyyat vasitələri yaratmaq öhdəliyimizi yerinə yetirmək üçün səylərimizi davam etdiririk. Texniki cəhətdən daha çox təkrar emal edilmiş materiallardan istifadə etmək üçün əhəmiyyətli səylər göstərmişik.

Təkrar emal edilmiş məhsullar sıfır məhsullarla eyni texniki tələblərə cavab verməlidir. Hissənin qiyməti artırmadığı müddətcə təkrar emal edilmiş materiallara üstünlük verilir. Keyfiyyətdən heç vaxt güzəştə getmir. Təkrar emal komandamız yüksək keyfiyyətli mexaniki və termal davamlılığı və estetikanı qorumaq, həmçinin performans standartlarını təmin etmək üçün hər cür səy göstərir.

Faktiki olaraq, bizim yüksək keyfiyyətli təkrar emal edilmiş materiallarımız indi PEUGEOT avtomobillərinin görünən, eləcə də gizli hissələri üçün istifadə olunur.

DİZAYN

İNNOVASİYA VƏ TƏMİZ TEXNOLOGIYALAR

PEUGEOT avtomobillərin dizayn mərhələsindən istifadə müddətinin sonuna kimi onların ətraf mühitə təsirini məhdudlaşdırmağa çalışır. Ekoloji standartlara riayət etməklə yanaşı, PEUGEOT davamlı hərəkətlilikdə liderlik etməyi hədəfləyir və buna görə də avtomobillərinin ekoloji izlərini azaltmaq üçün əhəmiyyətli vəsait ayırır.

İSTİFADƏ VƏ EMİSSİYANI AZALTMAQ ÜÇÜN TEXNOLOGIYALARI

PEUGEOT benzin və dizel istilik güc aqreqatlarının optimallaşdırılması üzərində işləməyə davam edir (Stop & Start mexanizmlərinin tətbiqi daxil olmaqla). Hybrid4 texnologiyası vasitəsilə biz daxili yanma mühərrikləri və elektrik mühərriklərinin birləşməsini təmin edirik. PEUGEOT e-208 və PEUGEOT e-2008 100% elektrikdir və məsuliyyətli şəhər hərəkətliliyi təklif edir.

YAŞIL MATERİALLAR

Groupe PSA bu sahədə lider olmağı hədəfləyir, hər bir avtomobilə orta hesabla 30% yaşıl material (təkrar emal edilmiş metallar, yaşıl material polimerləri və s.) tətbiq edir. Sözsüz ki, bu yeni materiallar keyfiyyət və təhlükəsizlik tələblərinə uyğun seçilib. Groupe PSA polimerlərdə yaşıl materialların istifadəsinə xüsusi diqqət yetirir. Bunlar təkrar emal edilmiş plastiklər, təbii liflər və ya biomənbəli materiallardır (bərpa olunan mənbələrdən əldə edilən polimerlər). Onların istifadəsi plastik təkrar emalı sənayesinin fəaliyyətini şaxələndirərkən, fosil mənşəli plastikləri azaltmağa imkan verir.

EKOLOJİ TƏMİZ DİZAYN

DAVAMLILIQ ÜÇÜN DİZAYN

Məhsulun inkişafı ilə əlaqədar olaraq, PEUGEOT-un təkrar emal strategiyası iki əsas aspektə əsaslanır:

Davamlılıq üçün dizayn.

Nəqliyyat vasitələrinin istehsalı üçün material dövrlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi.

69İNTEQRASİYA EDİLMİŞ MƏHSUL MƏSULİYYƏTİ:

İnkişaf:
• Həyat Dövrünün Qiymətləndirilməsi
• Davamlı material seçimi

İstehsal:
• Təkrar emal edilmiş materialların istifadəsi (təkrar emal edilmiş )

İstifadə:
• Konsessiya yolu ilə aradan qaldırılma (tullantıların idarə edilməsi)
• Ehtiyat hissələri

Qiymətləndirmə:
• Avtomobilin qiymətləndirilməsi
• Remediasiya və ilkin müdaxilə
• Avropa ELV Direktivi

Bütün PEUGEOT məhsullarının təkrar emal məqsədlərimizə cavab verməsini təmin etmək üçün bütün PEUGEOT dizayn qrupları təkrar emal/qiymətləndirmə qaydalarına əməl etməlidir. Bu proses həm də mühəndislərə avtomobilin istismar müddətinin sonunda hansı hissələrin, komponentlərin və s.-nin təkrar emal oluna biləcəyinin sadəliyini qiymətləndirməyə imkan verir..

EKOLOJİ TƏMİZ DİZAYN

• Davamlı material seçimi
• Təmizlənmə
• İlkin müdaxilə

Artıq bir müddətdir ki, PEUGEOT təkrar emal edilmiş materiallardan istifadə edir, bunlar eyni zamanda, təkrar emal edilmiş məhsullar kimi də tanınır və bunu indi daha şaxəli bir şəkildə edir. Biz 30% təkrar emal edilmiş və ya biomateriallardan istifadə edərək nəqliyyat vasitələri yaratmaq öhdəliyimizi yerinə yetirmək üçün səylərimizi davam etdiririk. Texniki cəhətdən daha çox təkrar emal edilmiş materiallardan istifadə etmək üçün əhəmiyyətli səylər göstərmişik.

Təkrar emal edilmiş məhsullar sıfır məhsullarla eyni texniki tələblərə cavab verməlidir. Hissənin qiyməti artırmadığı müddətcə təkrar emal edilmiş materiallara üstünlük verilir. Keyfiyyətdən heç vaxt güzəştə getmir. Təkrar emal komandamız yüksək keyfiyyətli mexaniki və termal davamlılığı və estetikanı qorumaq, həmçinin performans standartlarını təmin etmək üçün hər cür səy göstərir.

Faktiki olaraq, bizim yüksək keyfiyyətli təkrar emal edilmiş materiallarımız indi PEUGEOT avtomobillərinin görünən, eləcə də gizli hissələri üçün istifadə olunur.

İSTEHSAL

ISO 14001 SERTİFİKATI

Bu gün bütün istehsal müəssisələrimiz ISO 14001 sertifikatını alıb. Bu standart (1996-cı ildə yaradılmışdır) zavodlardan proseslərin ətraf mühitə təsirlərinin müşahidə, nəzarət və ölçülməsi vasitələrini yerləşdirməyi tələb edir. Sertifikatlaşdırmanın tətbiqi bütün işçi heyətini ətraf mühitin mühafizəsi üzrə müvafiq təlimlər sayəsində davamlı təkmilləşdirmə yanaşmasına sövq edir.

İSTEHSAL

ISO 14001 SERTİFİKATI

Bu gün bütün istehsal müəssisələrimiz ISO 14001 sertifikatını alıb. Bu standart (1996-cı ildə yaradılmışdır) zavodlardan proseslərin ətraf mühitə təsirlərinin müşahidə, nəzarət və ölçülməsi vasitələrini yerləşdirməyi tələb edir. Sertifikatlaşdırmanın tətbiqi bütün işçi heyətini ətraf mühitin mühafizəsi üzrə müvafiq təlimlər sayəsində davamlı təkmilləşdirmə yanaşmasına sövq edir.

İSTEHSAL EDİLƏN TULLANTILARIN İDARƏ EDİLMƏSİ

PEUGEOT şəbəkəsi ətraf mühitin idarə olunmasının dörd əsas meyarına sadiqdir:

• Qarajlar şəbəkəmizin saxlanması və təmiri fəaliyyətlərindən avtomobil tullantılarının çeşidlənməsi və toplanması üçün təsdiq edilmiş təşkilatlardan istifadə etmək.
• Şəbəkənin milli və Avropa qaydalarına uyğunluğu.
• Avtomobil tullantılarının təkrar emala qədər ümumi izlənməsi.
• Baxım və təmir fəaliyyətlərindən yaranan tullantıların çeşidlənməsi və toplanması markanın istifadə müddəti bitmiş məhsulun idarə edilməsi metodlarına uyğun olaraq təşkil edilir.

İSTEHSAL EDİLƏN TULLANTILARIN İDARƏ EDİLMƏSİ

PEUGEOT şəbəkəsi ətraf mühitin idarə olunmasının dörd əsas meyarına sadiqdir:

• Qarajlar şəbəkəmizin saxlanması və təmiri fəaliyyətlərindən avtomobil tullantılarının çeşidlənməsi və toplanması üçün təsdiq edilmiş təşkilatlardan istifadə etmək.
• Şəbəkənin milli və Avropa qaydalarına uyğunluğu.
• Avtomobil tullantılarının təkrar emala qədər ümumi izlənməsi.
• Baxım və təmir fəaliyyətlərindən yaranan tullantıların çeşidlənməsi və toplanması markanın istifadə müddəti bitmiş məhsulun idarə edilməsi metodlarına uyğun olaraq təşkil edilir.

STANDART MÜBADİLƏ: YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ HƏLLƏR

PEUGEOT avtomobilinizin bir hissəsini dəyişdirməlisiniz? Standart Mübadilə hissəsini seçməklə onun ətraf mühitə təsirini azaltmağa kömək edin. Bunlar PEUGEOT avtomobillərinin yenidən işlənmiş hissələri ilə son dərəcə ciddi təmir prosesindən sonra yenilənmiş hissələrdir. Onların istehsalçısının zəmanəti yeni hissələrin zəmanəti ilə eynidir.

 

 

EKONOMİK VƏ EKOLOJİ HƏLLƏR

Avtomobilinizin yaşına uyğunlaşdırılmış məhdud xərclə onu mükəmməl işlək vəziyyətdə saxlamaqla PEUGEOT-un ömrünü uzadın. Ətraf mühitin qorunması, təkrar emalı və avtomobil tullantılarının azaldılması ilə bağlı öhdəliyimizə qoşulun.

STANDART MÜBADİLƏ: YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ HƏLLƏR

PEUGEOT avtomobilinizin bir hissəsini dəyişdirməlisiniz? Standart Mübadilə hissəsini seçməklə onun ətraf mühitə təsirini azaltmağa kömək edin. Bunlar PEUGEOT avtomobillərinin yenidən işlənmiş hissələri ilə son dərəcə ciddi təmir prosesindən sonra yenilənmiş hissələrdir. Onların istehsalçısının zəmanəti yeni hissələrin zəmanəti ilə eynidir.

 

 

EKONOMİK VƏ EKOLOJİ HƏLLƏR

Avtomobilinizin yaşına uyğunlaşdırılmış məhdud xərclə onu mükəmməl işlək vəziyyətdə saxlamaqla PEUGEOT-un ömrünü uzadın. Ətraf mühitin qorunması, təkrar emalı və avtomobil tullantılarının azaldılması ilə bağlı öhdəliyimizə qoşulun.

ƏTRAF MÜHİTDƏ İSTİFADƏSİ BİTMİŞ MƏHSULLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ İSTİFADƏDƏN KƏNAR AVTOMOBİLLƏRİN TƏKRAR İSTEHSALI

Bir neçə il əvvəl PEUGEOT bütün markaların istismar müddətini başa vurmuş avtomobillərini ən yaxşı ekoloji şəraitdə toplamaq və onlara müdaxilə etmək üçün təsdiq edilmiş sökülmə şirkətləri ilə tərəfdaşlıq qurdu. Məqsəd: hissələrin ən azı 85% təkrar istifadəsi və materialların təkrar emalı ilə 95% bərpa sürətinə nail olmaq.

ƏTRAF MÜHİTDƏ İSTİFADƏSİ BİTMİŞ MƏHSULLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ İSTİFADƏDƏN KƏNAR AVTOMOBİLLƏRİN TƏKRAR İSTEHSALI

Bir neçə il əvvəl PEUGEOT bütün markaların istismar müddətini başa vurmuş avtomobillərini ən yaxşı ekoloji şəraitdə toplamaq və onlara müdaxilə etmək üçün təsdiq edilmiş sökülmə şirkətləri ilə tərəfdaşlıq qurdu. Məqsəd: hissələrin ən azı 85% təkrar istifadəsi və materialların təkrar emalı ilə 95% bərpa sürətinə nail olmaq.

İSTİFADƏDƏN KƏNAR AVTOMOBİLİNİZİN GERİ QAYTARILMASI (ÖBA)

Çatdırılma
Son sahibi istismar müddətini başa vurmuş avtomobili kolleksiya tərəfdaşlarımızdan birinə aparır. Avtomobili yoxladıqdan sonra partnyorumuz lazımi Məhv Sertifikatı (CoD) verir.

İlkin müdaxilə və təmizlənmə
Əvvəlcə batareya çıxarılır və hava yastıqları zərərsizləşdirilir . Bərpa tərəfdaşımız daha sonra istismar müddəti bitmiş avtomobillərdən bütün yanacaqları və digər mayeləri çıxarır. Buraya mühərrik yağı, transmissiya mayesi, əyləc mayesi, maye soyuducu və kondisioner sistemində istifadə olunan soyuducu maye daxildir.

Sökülməsi
Növbəti addım komponentləri və sistemləri sökmək və onları istifadə edilmiş hissələr kimi satmaq və ya yenidən işlənmiş hissələr üçün əsas kimi istifadə etməkdir. İqtisadi cəhətdən səmərəli olarsa, plastik və şüşə kimi materiallar təkrar emal edilmək üçün çıxarılır.

Saxlama sahəsi
Ətraf mühit üçün təhlükə yaradan materiallar toplanır və sonra təkrar emal edilmək və ya məhv edilmək üzrə ixtisaslaşan bərpa şirkətlərinə göndərilir. Qırıcı əvvəlcədən işlənmiş qabıqlar, istismar müddətini başa vurmuş avtomobilləri kiçik hissələrə ayıran və təkrar emal və ya bərpa üçün müxtəlif fraksiyalara ayıran parçalayıcıya çatdırılır.

Qırıcı sonrası texnologiya (PST)
Bu avtomobil qırıcı qırıntı daha sonra ikinci dərəcəli xammal kimi istifadə edilə bilən material fraksiyalarını əldə etmək üçün müxtəlif texnologiyalardan (maqnit, Eddy cərəyanları, flotasiya) istifadə edilərək təmir olunur.

Təkrar emal/bərpa/zibilxana
Qırıcı və PST-dən istehsal olunan material fraksiyaları təkrar emal edilə (məsələn, yüksək sobalarda kömür əvəz etmək və ya kanalizasiya lillərinin qurudulması üçün) və ya sement sənayesi tərəfindən bərpa edilə bilər. Bu proses avtomobilin 95%-ni bərpa etməyə imkan verir və poliqonlara göndərilən tullantıların miqdarını xeyli azaldır.

İSTİFADƏDƏN KƏNAR AVTOMOBİLİNİZİN GERİ QAYTARILMASI (ÖBA)

Çatdırılma
Son sahibi istismar müddətini başa vurmuş avtomobili kolleksiya tərəfdaşlarımızdan birinə aparır. Avtomobili yoxladıqdan sonra partnyorumuz lazımi Məhv Sertifikatı (CoD) verir.

İlkin müdaxilə və təmizlənmə
Əvvəlcə batareya çıxarılır və hava yastıqları zərərsizləşdirilir . Bərpa tərəfdaşımız daha sonra istismar müddəti bitmiş avtomobillərdən bütün yanacaqları və digər mayeləri çıxarır. Buraya mühərrik yağı, transmissiya mayesi, əyləc mayesi, maye soyuducu və kondisioner sistemində istifadə olunan soyuducu maye daxildir.

Sökülməsi
Növbəti addım komponentləri və sistemləri sökmək və onları istifadə edilmiş hissələr kimi satmaq və ya yenidən işlənmiş hissələr üçün əsas kimi istifadə etməkdir. İqtisadi cəhətdən səmərəli olarsa, plastik və şüşə kimi materiallar təkrar emal edilmək üçün çıxarılır.

Saxlama sahəsi
Ətraf mühit üçün təhlükə yaradan materiallar toplanır və sonra təkrar emal edilmək və ya məhv edilmək üzrə ixtisaslaşan bərpa şirkətlərinə göndərilir. Qırıcı əvvəlcədən işlənmiş qabıqlar, istismar müddətini başa vurmuş avtomobilləri kiçik hissələrə ayıran və təkrar emal və ya bərpa üçün müxtəlif fraksiyalara ayıran parçalayıcıya çatdırılır.

Qırıcı sonrası texnologiya (PST)
Bu avtomobil qırıcı qırıntı daha sonra ikinci dərəcəli xammal kimi istifadə edilə bilən material fraksiyalarını əldə etmək üçün müxtəlif texnologiyalardan (maqnit, Eddy cərəyanları, flotasiya) istifadə edilərək təmir olunur.

Təkrar emal/bərpa/zibilxana
Qırıcı və PST-dən istehsal olunan material fraksiyaları təkrar emal edilə (məsələn, yüksək sobalarda kömür əvəz etmək və ya kanalizasiya lillərinin qurudulması üçün) və ya sement sənayesi tərəfindən bərpa edilə bilər. Bu proses avtomobilin 95%-ni bərpa etməyə imkan verir və poliqonlara göndərilən tullantıların miqdarını xeyli azaldır.